నా భర్తే నన్ను అమ్మేశాడు – ఓ సెక్స్ వర్కర్ ఆవేదన  బాలికల మరియు మహిళల అక్రమ రవాణా చేసి వారితో వ్యభిచార [...]

Action against ‘Customers’ zero in Andhra Pradesh The functions of AHTUs primarily include registering cases of [...]

Migrant worker support groups say Nepal’s latest anti-trafficking proposal will make the situation worse Last [...]

The MHA advisory on AHTUs reinforces urgent need for action by state governments The recent advisory by the [...]

మానవ అక్రమరవాణా నిరోధక యూనిట్స్ ఏర్పాటు వెనుక కథ MHA and UNODC Project (2006) ఏప్రిల్ 2006 లో, భారత ప్రభుత్వం, హోం [...]

Karnataka High Court Directs Appearance Of State Officials For Survey Of Children Forced To Street Vending [...]

WHY AHTUs ARE BETTER FOR HUMAN TRAFFICKING INVESTIGATIONS  AHTUs are focused units investigating ONLY human [...]

పెరుగుతున్న బాలికల, మహిళల అక్రమరవాణా నిరోధానికి  రాష్ట్రంలో అన్ని జిల్లాల్లో AHTU యూనిట్స్ ఏర్పాటు చేయాలి – [...]

The human rights of trafficked persons (part 2) Both the Charter of the United Nations and the Universal [...]