పెరుగుతున్న బాలికల, మహిళల అక్రమరవాణా నిరోధానికి  రాష్ట్రంలో అన్ని జిల్లాల్లో AHTU యూనిట్స్ ఏర్పాటు చేయాలి – [...]

The human rights of trafficked persons (part 2) Both the Charter of the United Nations and the Universal [...]

WHAT IS THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RIGHTS AND HUMAN TRAFFICKING? The links between human rights and the fight [...]

Frequently used words in human trafficking cases HUMAN TRAFFICKING: According to The United Nations Protocol to [...]

Union Budget 2021: A Primer Sectoral Provisions: Women & Child Development Ministry FY 20-21 (RE) (Rs.In [...]

Status of Human Trafficking Cases in Andhra Pradesh  Human trafficking Cases Reported (IPC) 2019 2017 2018 2019 [...]

Study on Identify Promising Practices and Challenges in Integrating or Separating Services for Victims of Human [...]

అక్రమ రవాణా నిరోధక యూనిట్లు ఏర్పాటు పై  కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ మార్గదర్శకాలు పరిచయం: కోవిడ్-19 మహమ్మారి కారణంగా [...]

KEY RESEARCH FINDINGS on AHTUs in India Only 27% AHTUs are functional in India! (Data from 16 states which [...]