పెళ్ళై.., ఆరు నెల‌ల త‌ర్వాత పుట్టింటికొచ్చిన న‌న్ను చూసి మా అమ్మ తెగ సంతోషప‌డిపోతోంది.! ఆ సంతోషంతోనే న‌న్ను [...]

ఐపీసీ 304 బి: వరకట్న హత్యలను ఈ సెక్షన్ నేరంగా పరిగణిస్తుంది. వివాహం జరిగిన ఏడేళ్లలోగా ఒక మహిళ కాలిన గాయాలు లేదా [...]

November 1st to be announced as “National Child Marriage Prohibition Day”. Smt. Haseena – State Convener VIMUKTHI [...]

Internationally defines human trafficking as the use of force, fraud, or coercion to compel a person into [...]

At a panel discussion held to mark the launch of ‘Voice For Justice’ campaign, speakers talk about [...]

The document titled ‘Bacche Aage, Bihar Aage’ speaks about children’s expectations from elected representatives, [...]

నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ (నాకో) రూపొందించిన ప్రామాణిక ఆపరేషన్ విధానాన్ని అనుసరించాలని, సెక్స్ వర్కర్లకు [...]

The Supreme Court on Wednesday directed State Governments to follow the Standard Operation Procedure formulated by [...]

But traffickers, madams, brothel managers and pimps should not be conflated with sex workers – by HELP from AP and [...]

Decriminalizing sex workers is not equal to legalisation of sex work. The ITPA also does not criminalise sex [...]