నేడు  ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం సెక్స్ వర్కర్లకు మానసిక ఆరోగ్య సేవలు అందించాలి  …  విముక్తి డిమాండ్  [...]

అక్రమ రవాణా బిల్‌ 2021 – మంచి, చెడు…  సందేహాలు మంచి అంశాలు! కేవలం సెక్స్‌ ట్రాఫికింగ్‌ మాత్రమే కాక, [...]

Pandemic Pushes Sex Workers into Deeper Debt Pit Covid -19 lockdowns and uncaring governments have pushed sex [...]

survivors of Trafficking & Sex workers seeking justice We VIMUKTHI (A state level collective of Survivors of [...]

prostitution is not an offence ! In a recent judgment pronounced on 24 September 2020, the Bombay High Court has [...]

Reinforcing the G.O.Ms.No. 1/2003  – Sex workers forum VIMUKTHI demand  Vimukthi is a collective of [...]

To Hon’ble Members of Parliament Parliament of India New Delhi Subject: VIMUKTI’s appeal to incorporate [...]

URGENT RECOMMENDATIONS FOR PROTECTION OF MIGRANT WORKERS IN THE SECOND WAVE OF COVID   India is witnessing the [...]

YOU CAN REALLY MAKE A DIFFERENCE!!    The COVID 19 pandemic marks an unprecedented time in modern days that [...]